Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Programy pomocy
Program "Pamiętamy - nie jesteście sami"

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej prowadzi program pomocy humanitarno-socjalnej "Pamiętamy - nie jesteście sami". Program skierowany do byłych żołnierzy Armii Krajowej z lat 1939-1945r. finansowany jest ze środków Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" i Banku PKO BP SA.

Program polega na udzielaniu jednorazowej pomocy pieniężnej byłym żołnierzom AK, znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji życiowej.

Jest to doraźna pomoc finansowa na:

  • zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
  • dofinansowanie kosztów leczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
  • wsparcie w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych (konieczność poddania się operacji ratującej życie, kradzież, pożar, klęska żywiołowa).
Pomoc jest przyznawana na podstawie wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji potwierdzającej przynależność do AK w latach 1939-1945 oraz dokumentów potwierdzających aktualną sytuację materialną i zdrowotną.
Program realizowany jest w latach 2008-2010.

Program ma charakter otwarty, tzn. inne instytucje - po zaakceptowaniu zasad prowadzenia tej inicjatywy - mogą do niego przystąpić przeznaczając wkład finansowy na jego realizację. Program objęty jest patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


WNIOSEK (pdf)
INSTRUKCJA (pdf)
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii