Rada Fundacji

Zgodnie ze Statutem FPNP członkowie Rady Fundacji są powoływani są przez ministra właściwego na czteroletnią kadencję, pełnią swoją funkcję społecznie. 
Do głównych zadań Rady należy: ogólna ocena działalności Zarządu i wykorzystania funduszy, zatwierdzanie planu działania, rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i składanych ministrowi właściwemu. 

Od dnia 10 czerwca 2020 członkami Rady Fundacji są: 
1. Robert Kostro    
2. Prof. Zdzisław Krasnodębski    
3. Paweł Kuglarz - Przewodniczący    
4. Aleksandra Rybińska – Sekretarz Generalna    
5. Prof. Jan Rydel – Wiceprzewodniczący    
6. Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin     
7. Stanisław Zalewski